[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ( 25/เม.ย./2562 )

     

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง จำนวน 38 ครอบครัว ดำเนินโครงการโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

  
โดย khanatchon (VIEW : 81)
โดย khanatchon (VIEW : 65)
โดย khanatchon (VIEW : 64)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 3 รูปภาพ]
<< 1 >>