[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ( 28/มิ.ย./2562 )

     

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างมาตรการ/กลไกและแนวทางในการปฏิบัติงานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ศพอส. คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน
โดยนางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

  
โดย khanatchon (VIEW : 72)
โดย khanatchon (VIEW : 64)
โดย khanatchon (VIEW : 68)
โดย khanatchon (VIEW : 51)
โดย khanatchon (VIEW : 48)
โดย khanatchon (VIEW : 57)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 6 รูปภาพ]
<< 1 >>