[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 30/ต.ค./2562 )

     

วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2562 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวยุวรี เกิดผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวนีรพัฒน์  อินทรีย์ นักพัฒนาสังคม นางสาววิลาสินี  สุดรัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นางสาวสุกัญญา  ทักหลำ  นักพัฒนาสังคม  และ นายเนติพล ยอดจันที  นิติกร  เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

  
โดย pmj_pl (VIEW : 48)
โดย pmj_pl (VIEW : 48)
โดย pmj_pl (VIEW : 44)
โดย pmj_pl (VIEW : 33)
โดย pmj_pl (VIEW : 46)
โดย pmj_pl (VIEW : 35)
โดย pmj_pl (VIEW : 43)
โดย pmj_pl (VIEW : 44)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 8 รูปภาพ]
<< 1 >>