[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก ( 31/ต.ค./2562 )

     

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเด็กและเยาวชน 3 จังหวัด ภาคเหนือ คือ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และ พิจิตร  จำนวน 115 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ นางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดอบรม ณ  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ชุมชน 3 พื้นที่
1. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง
2. เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง

  
โดย pmj_pl (VIEW : 48)
โดย pmj_pl (VIEW : 48)
โดย pmj_pl (VIEW : 52)
โดย pmj_pl (VIEW : 51)
โดย pmj_pl (VIEW : 50)
โดย pmj_pl (VIEW : 49)
โดย pmj_pl (VIEW : 38)
โดย pmj_pl (VIEW : 51)
โดย pmj_pl (VIEW : 47)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 9 รูปภาพ]
<< 1 >>