[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 ( 4/พ.ย./2562 )

     

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี  เป็นประธานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  
โดย pmj_pl (VIEW : 42)
โดย pmj_pl (VIEW : 47)
โดย pmj_pl (VIEW : 50)
โดย pmj_pl (VIEW : 44)
โดย pmj_pl (VIEW : 44)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 5 รูปภาพ]
<< 1 >>