[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ\"Smart Techology 2020\" ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนแวนชั่นเซนเตอร์พิษณุโลก ( 29/ต.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Smart Technology 2020”  ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ  เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องวังธารา  โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนแวนชั่นเซนเตอร์พิษณุโลก

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2562 ( 28/ต.ค./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2562 ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ( 26/ต.ค./2562 )
    

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 21.00 - 00.30 น. โดยการอำนวยการของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอนายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก,จนท.สภ.เมืองพิษณุโลก,จนท.ตำรวจปคม.,จนท.ตำรวจท่องเที่ยว,จนท.สถานพินิจ,จนท.พมจ.พล,จนท.กอ.รมน.จ.พล.,จนท.สาธารณสุขอำเภอ,
จนท.เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในเขตเมืองพิษณุโลก จำนวน 8 แห่ง ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 7 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายสถานบริการแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และพบร้านกระทำความผิด 1 แห่ง ได้กระทำผิดกฎหมายสถานบริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งผู้เข้าไปใช้บริการอายุเพียง 17 ปี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ม.26 (3) (10) และฝ่าฝืนคำสั่ง คสช 22/2558 ข้อ 4 (1) (2) ซึ่งได้ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลกดำเนินคดีต่อไป

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดพิษณุโลก ( 24/ต.ค./2562 )
    

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562   นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชกร ข้าราขการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช  ทั้งนี้ นางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมหน่วยงานในกำกับดูแลการปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ( 22/ต.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนในกำกับดูแลการปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.ONE HOME) เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปภารกิจในปีงบประมาณ2562 และ นำเสนอนการขับเคลื่อนนโยบายในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 7

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ( 22/ต.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพัฒนาอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 7

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ( 18/ต.ค./2562 )
    

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วน
ราชการ ทหาร และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานภายในบริเวณวัดจันทร์
ตะวันตก  เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4   ทั้งนี้
นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ณ วัดจันทน์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิธีมอบบ้านนักเรียนผู้ยากไร้ ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( 18/ต.ค./2562 )
    

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)  จำนวน 2 ครอบครัว ทั้งนี้ นางปัทมาอินทร์ขู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบบ้านด้วย
ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2562 ( 18/ต.ค./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

มอบถุงสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ( 18/ต.ค./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลกในพระบรมราชูปถัมภ์์ มอบถุงสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ครอบครัวนางสมผัด คงเสมา บ้านเลขที่ 33 หมู่ 4 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน จำนวน 3,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์เป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน 33,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบเหตุ ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>