[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการ\"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" ประจำเดือนตุลาคม 2562 ( 18/ต.ค./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
เปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

พิธีบำเพ็ญกุศลพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ( 14/ต.ค./2562 )
    

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชกร ข้าราขการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

- ช่วงเช้า : พิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลา ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก

- ช่วงบ่าย : กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” ปรับภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง ณ บึงหนองระหาน อำเภอพรหมพิราม

- ช่วงเย็น : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก

ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ( 10/ต.ค./2562 )
    

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 21.00 - 23.55 น. ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สภ.เมืองพิษณุโลก ฝ่ายความมั่นคงเมืองพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และสารวัตรกำนัน ร่วมกันออกตรวจสถานบันเทิง สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ จำนวน 21 แห่ง ผลการออกตรวจไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา และเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

กิจกรรม \"ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น\" ครั้งที่ 35 ณ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ( 10/ต.ค./2562 )
    

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ลงพื้นที่มอบป้ายปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ( 7/ต.ค./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่มอบป้ายปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุ100 ปี จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ( 3/ต.ค./2562 )
    

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สภ.เมืองพิษณุโลก ฝ่ายความมั่นคงเมืองพิษณุโลก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก (ONE HOME) สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก จนท.เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกันออกตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ จำนวน 12 แห่ง ผลการออกตรวจไม่พบเด็กและเยาวชนกระทำผิด

 

 

ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนตุลาคม 2562 ( 1/ต.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.  นางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบแนวทางการทำงานวางแผนการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบหมายงานตามนโยบายรัฐมตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จากการประชุมตรวจราชการ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27-28กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

พิธีส่งมอบและลงนามบันทึกข้อตกลง ( 30/ก.ย./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น. นางปัทมา  อินทรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายนางเอื้องดอย  กีรติบริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีส่งมอบและลงนามบันทึกข้อตกลงรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล มาอยู่ในการดูแลเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยมีนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ( 29/ก.ย./2562 )
    

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ประกอบด้วย
1. นิคมสร้างตนเองบางระกำ มอบ นค.3 จำนวน 25 แปลงรมว.พม.และคณะปลูกต้นรวงผึ้งพร้อมเยี่ยมบ้านน้อยในนิคม
2. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) เปิดศาลจำลอง
3. บ้านเอื้ออาทร (ทหารอากาศ) ชมการแสดงของเยาวชน“ลิเกฮูลู” ของชาวมลายูมุสลิมภาคใต้ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาชุมชน
4. ประชุมสรุปการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน พม.จังหวัดพิษณุโลก (One Home). ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหัวรอ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานและรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ( 29/ก.ย./2562 )
    

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหัวรอ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานและรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก
2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
3.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
4.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>