[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ต้อนรับคณะนักวิจัยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ ( 2/ส.ค./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่  1  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (สวพณ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการหารือศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสนง.พมจ. โดย นางสาวยุวรี เกิดผล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ บริการคนพิการจังหวัด ให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะนักวิจัย ในเรื่องการศึกษาระบบการบริหารจัดการสวัสดิการและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการพัฒนาการพัฒนาระบบดูแลและคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุล่วงหน้า โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ คนพิการสู่การเป็น OTOP ระดับตำบลและการดำเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการ คนพิการในจังหวัดพิษณุโลก

วันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ( 2/ส.ค./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 1  สิงหาคม 2562   นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ  ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคล  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร โดยนางปราณี วิวัฒน์ธนาฒน์  อายุ 87 ปี เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรเป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังกล่าว

เข้าร่วมประชุม Web Conference เดือน กรกฎาคม 2562 ( 31/ก.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น.นางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม Web Conference เดือน กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และรักษาการ เข้าร่วมประชุม โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระกระทรวงฯ เป็นประธาน ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พิธีต้อนรับสมณศักดิ์ - พัตยศ นื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 31/ก.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.  เวรพิธีการชุดที่ 2
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ - พัตยศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  พระวิหารพระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ (รุ่นที่ 2 ) ( 31/ก.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ (รุ่นที่ 2 )  จัดโดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้
เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้เข้าการอบรมประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก ( 30/ก.ค./2562 )
    

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก

- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 68 รูป ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลาง
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์ปลาแก้มช้ำ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง รวมทั้งสิ้น 200,000 ตัว ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน
- ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ ศาลาประชาคม
- ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนมิตรภาพเชิงสะพานนเรศวร
และทำความสะอาดรอบบริเวณสองข้างถนน
- กิจกรรมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ไร้ที่พึ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอวังทอง
- พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล 9 นาที ณ วิหารพุทธชินราช
- อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

โครงการโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2562 ( 26/ก.ค./2562 )
    

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลกเป็นประธาน เปิดโครงการโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบ สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมนัทนาการกับเด็กและเยาวชน
โดยนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

โครงการ \"บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ( 25/ก.ค./2562 )
    

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดโครงการ "บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงาน และร่วมมอบทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยโครงการนี่้จัดเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอันจะนําไปสู่การแก้ไข ปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

โครงการส่งเสริมความรู้ บริการและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก ประจำปี 2562 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ( 21/ก.ค./2562 )
    

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.30  น. นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ บริการและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก ประจำปี 2562  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดโดยกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือร่วมกับชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในท้องถิ่น ณ โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก ( 21/ก.ค./2562 )
    

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น. นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในท้องถิ่น จัดโดย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 20 - 22  กรกฎาคม 2562  ณ  โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>