[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เหตุเพลิงไหม้สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง (บ้านให้เช่า) เสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง ( 30/ต.ค./2561 )
    

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 270/9 และ 270/10 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวยุพิน  นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายจีระศักดิ์  กลมเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับนางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 39 ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก นายประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ พบว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง (บ้านให้เช่า) เสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันครอบครัวประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีรายได้เนื่องจากต้องหยุดงาน มีภาระในการเลี้ยงดูหลาน  ต้องการความช่วยเหลือเรื่องซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และเงินสงเคราะห์ครอบครัว
     การช่วยเหลือเบื้องต้น สนง.พมจ.พล ได้ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับบริการด้านสวัสดิการสังคมต่าง ๆ จากสำนักงานฯ
     แนวทางการช่วยเหลือต่อไป จะได้เสนอข้อมูลให้คณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. พิจารณาให้การช่วยเหลือ ต่อไป

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ( 30/ต.ค./2561 )
    

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวยุพิน  นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดำเนินการโดยชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือคณะกรรมการชมรมฯ และเครือข่ายจิตอาสา รวม 120 คน

ร่วมประชุมวางแผนพัฒนากำหนดหลักสูตร และลงนามความร่วมมือ \"โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลพลายชุมพล\" รุ่นที่ 3 ( 29/ต.ค./2561 )
    

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลายชุมพล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมประชุมวางแผนพัฒนากำหนดหลักสูตร และลงนามความร่วมมือ "โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลพลายชุมพล" รุ่นที่ 3 ทั้งนี้กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล รุ่นที่ 3 กำหนดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน รวม 29 สัปดาห์ กำหนดเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2561 - 30 สิงหาคม 2562 จำนวนนักเรียนผู้สูงอายุที่สมัครเรียนถึงปัจจุบัน จำนวน 73 คน โดยหน่วยงานที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน

ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR NAN EXPO 2018 ( 29/ต.ค./2561 )
    

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ น.ส.ปิยะนุช แสนนก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR NAN EXPO 2018 ณ ข่วงน้อย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และผลักดันให้เกิดในทุกพื้นที่ ประเด็นการเสวนาที่สำคัญ การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามศาตร์พระราชานั้น องค์กรภาคธุรกิจต้องทำ CSR เชิงรุก ไม่ใช่รอให้ขอถึงให้ แต่ต้องตั้งตัวชี้วัดว่าปีนี้จะให้เท่าไหร่ยังไง อย่ารอเพียงแต่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากบางส่วนติดขัดในเรื่องข้อระเบียบและกฏหมาย ดังนั้นภาคเอกชนและชุมชนต้องเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้\" เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ( 22/ต.ค./2561 )
    

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 11.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้" เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

พัฒนาสังคมฯพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่ชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ( 22/ต.ค./2561 )
    

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นราชกุศล พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเนื่องในวันพยาบาลแห่ชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก - ย้อนวันวาน สำราญเมืองสองแคว ( 19/ก.ย./2561 )
    

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก 
“ย้อนวันวาน สำราญเมืองสองแคว”
วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก 
“ย้อนวันวาน สำราญเมืองสองแคว” โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ให้การต้อนรับ
โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนัก  ถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงอายุและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพตามที่กระทรวงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงในด้านการบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถการบริการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สูงอายุอยู่จำนวน 139,623 คน คิดเป็นร้อยละ15.85ของประชากรจังหวัดพิษณุโลก และพบว่าส่วนมากร้อยละ 97.33 เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ รองลงมาร้อยละ 2.15 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้แต่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 0.52 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความมั่นคง สังคม และสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมใหญ่ คือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ 9 อำเภอ และงานสมัชชาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้งานมหกรรมสมัชชาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก : ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังผู้สูงอายุให้สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านสุขภาพ กีฬา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้สูงอายุจำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานวันนี้จะเป็นการจัดนิทรรศการ เช่น นิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดพิษณุโลก นิทรรศการเทศบาลตำบลหัวรอ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 9 อำเภอ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 9 อำเภอ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 


ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พม.พิษณุโลก จัดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 ( 7/ก.ย./2561 )
    

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 โดยมีนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ. พิษณุโลก
ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจำหน่ายและจัดการธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดตลาด หรือพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและส่งเสริมเป็น OTOP ในอนาคต โดยมีสินค้าประเภทจักสาน ผ้าทอ สมุนไพร และอาหาร เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2561 ( 24/ส.ค./2561 )
    

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.พล นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2561 - 2564  และพิจารณาขับเคลื่นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ( 24/ส.ค./2561 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.พล นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก และพิจารณาข้อเสนอสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>