[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
4/พ.ย./2562 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ( 250 / )
    

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเสนอรายงานมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ และศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งลงพื้นที่หน่วยงาน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/พ.ย./2562 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 ( 249 / )
    

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี  เป็นประธานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 ทั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/พ.ย./2562 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปี 2562 ( 143 / )
    

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและคณะ เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2562 : ข่าวกิจกรรม
ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ( 137 / )
    

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สภ.เมืองพิษณุโลก ฝ่ายความมั่นคงเมืองพิษณุโลก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จัง

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
31/ต.ค./2562 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก ( 141 / )
    

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเด็กและเยาวชน 3 จ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ต.ค./2562 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการพัฒนาออบแบบเว็บไซต์ ( 115 / )
    

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก  จัดประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ต.ค./2562 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี 2562 ( 103 / )
    

วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2562 นางสาวบุษยา ใจสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี 2562 ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู  พัฒนาสังคมแ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2562 : ข่าวกิจกรรม
รับชมงานสัมมนา Digital Government Awards 2019 ( 115 / )
    

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Digital Government Awards 2019”  จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2562 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ( 124 / )
    

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้  นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและคว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2562 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 142 / )
    

วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2562 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/118 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>