[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/ก.ย./2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 49 / )
    

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ย./2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ดำเนินการได้มาตรฐาน การเลี้ยงดูเด็ก ระดับดี ติดต่อกันมานาน 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 41 / )
    

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ดำเนินการได้มาตรฐาน การเลี้ยงดูเด็ก ระดับดี ติดต่อกันมานาน 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ย./2562 : ข่าวกิจกรรม
ซ้อมแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 82 / )
    

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซ้อมแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ย./2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 47 / )
    

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ย./2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 45 / )
    

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ย./2562 : ข่าวกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ( 49 / )
    

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ คนพิการสู่การเป็น OTOP ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 52 / )
    

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ คนพิการสู่การเป็น OTOP ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะทะเบียน (นข-3384) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 50 / )
    

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะทะเบียน (นข-3384) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ส.ค./2562 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคลิลิคพื้นสีน้ำเงินติดสติ๊กเกอร์สีขาวสำหรับโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉ ( 68 / )
    

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคลิลิคพื้นสีน้ำเงินติดสติ๊กเกอร์สีขาวสำหรับโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 256

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ( 130 / )
    

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/118 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>