[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการพัฒนาออบแบบเว็บไซต์
โดย : pmj_pl
เข้าชม : 52
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก  จัดประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมาย  นางสาวปิยะนุช แสนนก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ นางสาวกชนิภา เขียวดอกน้อย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 4/พ.ย./2562
      ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 4/พ.ย./2562
      ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปี 2562 4/พ.ย./2562
      ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 1/พ.ย./2562
      อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก 31/ต.ค./2562