[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก
โดย : pmj_pl
เข้าชม : 65
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเด็กและเยาวชน 3 จังหวัด ภาคเหนือ คือ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และ พิจิตร  จำนวน 115 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ นางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดอบรม ณ  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ชุมชน 3 พื้นที่
1. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง
2. เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 4/พ.ย./2562
      ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 4/พ.ย./2562
      ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปี 2562 4/พ.ย./2562
      ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 1/พ.ย./2562
      อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก 31/ต.ค./2562