[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1
โดย : pmj_pl
เข้าชม : 151
จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี  เป็นประธานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรม5 อันดับล่าสุด

      ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 4/พ.ย./2562
      ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 2564 ครั้งที่ 1 4/พ.ย./2562
      ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปี 2562 4/พ.ย./2562
      ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 1/พ.ย./2562
      อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค : ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก 31/ต.ค./2562