[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 77 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2561 ( 26/เม.ย./2561 )
    

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2561 ในการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมฯ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ

ประชุม web conference เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ( 26/เม.ย./2561 )
    

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ และทีม One Home จ.พิษณุโลกเข้าร่วมประชุม web conference เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ( 26/เม.ย./2561 )
    

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน จำนวน 2 คน เป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 ดังนี้
1. นายชินภัทร หนูสงค์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานผู้เสนอ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นายอาชยุทธ์ ปลอดดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม หน่วยงานผู้เสนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 สร้างความเข้มแข็งของกลไก สตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ( 28/ธ.ค./2560 )
    

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 สร้างความเข้มแข็งของกลไก สตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก นางปราณี บำรุงพงษ์ อนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก นายสมาน พลอยประดับ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ. ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการประชุมสมัชชาสตรี และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การประชุมสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดงาน คือ สร้างความเข้มแข็งของกลไก คดีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนปัญหารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อนำสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป โดยการบรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก การแลกเปลี่ยนความรู้การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็น
1การสร้างความเข้มแข็งของกลไกกระบวนการพัฒนาสตรีและครอบครัว
2เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3การเฝ้าระวังป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
4การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และงานเปิดตัว Kick off โครงการ พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์เมือง อารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ( 28/ธ.ค./2560 )
    

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และงานเปิดตัว Kick off โครงการ “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์เมือง
อารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ”ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และ ภาคีเครือข่าย 36 แห่ง ณ บริเวณด้านหน้าวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสถานะการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 ( 6/ธ.ค./2560 )
    

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก พันตำรวจเอกถาวร แสงฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 โดยมีนางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ด้วยปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการกระทำที่รถพอศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุ นำไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมาเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้าประเวณี และที่สำคัญในกฎหมายสิทธิมนุษย์ชนถือว่าการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศจึงเป็นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสนใจ จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือตอนล่างที่มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดในกลุ่มพื้นที่พัฒนาสี่แยกอินโดจีน มีเส้นทางการคมนาคมที่เป็นการเชื่อมผ่านไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งทางบก และทางอากาศ อีกครั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยจำนวนถึง 14 แห่ง จึงทำให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้ามาเพื่อศึกษาและหางานทำ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและยังมีชนกลุ่มน้อย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงเช่นอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกมีสภาพภูมิประเทศสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยว หลากหลายทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมีรายได้เพิ่มขึ้น จากอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาเช่น โรงแรม สถานบันเทิง ร้านอาหาร คาราโอเกะ บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ สถานประกอบการเหล่านี้อาจมีการแอบแฝงการขายบริการทางเพศซึ่งกลุ่มเสี่ยงคือเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีค่านิยมทางวัตถุค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
ในส่วนจังหวัดพิษณุโลกสถานการณ์ห้วงที่ผ่านมา จำนวนคดีค้ามนุษย์อาจจะมีไม่มากคดี โดยในปี 2557 จำนวน 2 คดี ผู้เสียหายจำนวน 2 คน ในรูปแบบค้าประเวณี 2 คดี ในปี 2558 จำนวน 5 คดี ผู้เสียหายจำนวน 6 คน ในรูปแบบค้าประเวณี 3 คดี บังคับใช้แรงงาน 1 คดี นำมาขอทาน 1 คดี ในปี 2559 จำนวน 7 คดีผู้เสียหาย 11 คน แบ่งออกเป็นค้าประเวณี 6 คดี บังคับใช้แรงงาน 1 คดี ในปี 2560 จำนวน 1 คดีผู้เสียหายจำนวน 1 คน โดยทุกภาคส่วนได้พยายามร่วมมือร่วมใจการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดพิษณุโลกทุกรูปแบบ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุ สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ( 19/ก.ย./2560 )
    

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในนามของประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุสาธารณภัยจำนวน 3 ราย คือ ครอบครัว นายวัชระวิทย์ สีแก้ว อายุ 23 ปี (อาชีพลูกจ้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ) บ้านเลขที่ 197/1 หมู่ 11 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สิบตำรวจตรีพงศกร ไชยวาลย์ อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 167/9 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทั้งสอง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่ง เกิดเหตุพายุ ฝนตกฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง เป็นเหตุให้ ฟ้าผ่าต้นไม้หักทับทั้งสองเสียชีวิต และช่วยเหลือ ครอบครัวนายวิชัย มีบึงพร้าว อยู่บ้านเลขที่ 527 หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ทั้งสามรายได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 10,000 บาท
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมงาน ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกรับมอบโล่รางวัลหน่วยงานพัฒนาสังคมดีเด่นระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชน ( 14/ก.ย./2560 )
    

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องมรกตชั้น 4 โรงแรมอินทรารีเจนท์ กรุงเทพฯ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ หน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการนำร่องดีเด่นใน 4 ประเภท คือ หน่วยงานการศึกษาพิเศษดีเด่น หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น หน่วยงานพัฒนาสังคมดีเด่น และโมเดลระบบการดูแลสุขภาพประจำจังหวัดดีเด่น
สืบเนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou ระหว่าง 6 องค์กรคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยูนิเซฟประเทศไทย และคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อประสานความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ มันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กพิการเหล่านี้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย เป็นหนึ่งในโครงการร่วมมือระหว่างองค์กร ที่ดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกให้ศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 77 จังหวัดดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในลักษณะที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปโดยให้เริ่มการนำร่องโครงการนี้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ 8 จังหวัดในปี 2559 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทยนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2556 โดยคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยและสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟโดยมีการพัฒนาการตรวจสุขภาพอย่างเป็นระบบในโรงเรียน เฉพาะความพิการทางสติปัญญา เป็นต้นเพื่อให้ผู้ได้รับการตรวจมีร่างกายแข็งแรง รู้ทันโรคต่างๆเพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป
ทั้งนี้นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศโมเดิล ระบบการดูแลสุขภาพประจำจังหวัดดีเด่น การดำเนินการนำร่องปี 2559 ถึง 2560 โครงการพัฒนาระบบการดูแล สุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมกับ พม. และ สบอ.11 พิษณุโลก จัดโครงการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า ( 12/ก.ย./2560 )
    

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พลโทธนา จารุวัฒ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า โดยมี พลโทภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอนครไทย นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก นายอรัญ รอบไธสง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก พร้อม one home พม. ร่วมกิจกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2509 อนุมัติให้กันเขตที่ดิน
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 ให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งนิคมสร้างตนเองชาวเขาสงเคราะห์ชาวเขา 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 293,750 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดเลย 52,874.50 ไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 127,750 ไร่ และจังหวัดพิษณุโลก 113,125.50 ไร่ และกำหนดพื้นที่ให้นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบเนื้อที่ 113,125.50 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ประกอบกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  1:4000  (One Map) จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งแผนที่แนวเขตที่ดินในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก (ชื่อเดิม) จำนวน 7,013 ไร่ ให้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ปรากฏว่าพื้นที่บ้านร่องกล้า เป็นพื้นที่กันออกจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม โดยกำหนดให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก จัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น เนื้อที่ประมาณ 830 ไร่ และพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามหลักเกณฑ์ และได้ขอบเขตพื้นที่ ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้แนวเขตที่ดินของหน่วยงานรัฐมีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย และใช้แผนที่กลางมาตราส่วนเดียวกัน (One map) การดำเนินงาน จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่ที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
และสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ตรวจสอบพื้นที่บ้านร่องกล้า ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดให้คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก บริเวณส่วนที่กันออกจากเขตของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ให้ถูกต้อง และได้ขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน จึงได้จัด“โครงการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ขึ้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  รายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปี 2561 ( 31/ส.ค./2560 )
    

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องวังแก้วคอนเวนชั่น โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปี 2561 โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัครผู้แทนชมรมผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น 100 คน ให้การต้อนรับ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดบริการสังคมพ.ศ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2550 กำหนดให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถิติแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนให้มีการจัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เสนอประเด็นการจัดสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดใน 2 หัวข้อ 1 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำอย่างไรให้เป็นจริง 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคมเพื่อรองรับผู้สูงอายุ และตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ. ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2550 ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมี 2 ระบบได้แก่ ระบบปกติและระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นได้สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ทั้งนี้ให้ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นการจัดทำโครงการเชิงประเด็นเชิงพื้นที่ในจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 ถึง 2564 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการจัดบริการสังคมจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสวัสดิการสังคมเพื่อระดมความคิดเห็นการสร้างสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำโครงการเชิงปริมาณเชิงพื้นที่อันนำไปสู่การจัดทำโครงการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/79 -> [จำนวน 789 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>