[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 32 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน อพม. ประะจำปี 2559 ( 24/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 23 พ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.พิษณุโลก นายธานินทร์  สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน อพม. ประะจำปี 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดพิษณุโลก ประธาน อพม. อำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายสมศักดิ์ นิกรถา ( 23/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. วัดหนองบัว ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายสมศักดิ์ นิกรถา อายุ 55 ปี โดยมอบเงินค่าจัดการศพ นางสมคิด เคลือบบุญสอน อายุ 49 ปี เด็กหญิงกมลพรรณ นิกรถา อายุ 15 ปี ที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิต จำนวน เงิน 5,000 บาท ผ่านนายสมหมาย มณีธรรม เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย และ ตรวจตราขอทาน ,วณิพก , ภายในงานมหกรรมอาหารสวนชมน่าน งานเทศกาลลอยกระทงจังหวัดพิษณุโลก ( 21/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.30 น. มหกรรมอาหารสวนชมน่าน งานเทศกาลลอยกระทงจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย และ ตรวจตราขอทาน ,วณิพก , ภายในงานได้แนะนำและให้ความรู้เรื่องการขอทานว่าผิดกฎหมายและแนะนำความรู้ให้แก่วณิพกพร้อมช่วยเข้าร่วมโครงการร้องเพลงให้เป็นอาชีพเพื่อหารายได้อีกด้วย
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พมจ.พิษณุโลก ร่วมออกประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ในช่วงเทศการลอยกระทง ประจำปี 2558 ( 21/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เขต 8 ร่วมออกประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ในช่วงเทศการลอยกระทง
นายวรรณธนะ ชูพันธ์ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เขต 8 เปิดเผยว่า โดยในปัจจุบันพุประทัดไฟประทัดลมดอกไม้เพลิงและวัตถุอื่นๆ อื่นใดอันที่มีสภาพคล้ายคลึงกันเป็นที่นิยมเล่นในช่วงเทศกาลต่างๆและในทุกปีจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากกรุ๊ปประทัดดอกไม้เพลิงบางรายสูญเสียอวัยวะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นโดยคึกคะนองการเล่นที่ไม่ถูกวิธีหรือเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าดังกล่าวจึงสมควรกำหนดให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก อาศัยอำนาจตามนัยมาตรา 30 และมาตรา 31 แหล่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 2 พ.ศ 2541 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา๒๙ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ในประกาศนี้ดอกไม้เพลิงหมายความรวมถึงพุทธประทัดไฟประทัดลมและวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน 2 ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 3 ดอกไม้เพลิงตามข้อ 2 ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ๓แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องสัญลักษณ์ของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากพศ 2541 ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 และให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ในฉลากด้วย 3.1 ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ 3.2 ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 3.3 ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิสูง 3.4 ไม่ควรจุดไฟใหม่ 5 จุดชนวนแล้วไม่ติด 3.5 ควรเล่นในที่โล่งกว้างห่างไกลจากวัตถุไวไฟ ตามคำเตือนระบุด้วยว่าอันตรายอาจถึงตายหรือพิการหากเล่นไม่ถูกวิธีหรือขั้นน้องทั้งนี้ข้อความที่เป็นคำเตือนต้องใช้ตัวอักษรเส้นทึบขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นในกรอบสี่เหลี่ยมสีของกรอบและข้อความตัดกับสีพื้นฉลาก ดังนั้นผู้กระทำความผิดจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมนายสมศักดิ์ นิกรฐา อายุ 55 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน และภรรยาพร้อมลูกเสียชีวิต ( 21/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมนายสมศักดิ์ นิกรฐา อายุ 55 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน และภรรยาพร้อมลูกเสียชีวิต โดยมีบาดแผลบนร่างกายเสียหายประมาณ 65 % ในขณะนี้แพทย์ได้ช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มความสามารถ

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ( 20/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีนายวิรุฬห์ อัคคะ เครือข่ายราชการบำนาญ เป็นประธานการประชุม นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรื่อง ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
โครงการประเมินนี้เกิดขึ้นจากดำริในการใช้กระบวนการประเมินเพื่อติดตาม โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย โดยโครงการได้เริ่มต้นจากความตระหนักว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตรอบด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนากำลังคนทางออกจากวิกฤตนี้ก็คือต้องปลุกคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทย การประเมินนี้เกิดขึ้นในท่ามกลางการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้วยแรงขับภายในและปัจจัยภายนอกของโครงการทำให้เป้าหมายและกระบวนการประเมินต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดในร่างการประเมินครั้งแรกโครงการประเมินนี้มี 2 ปสุสำคัญคือ 1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการติดตามความคืบหน้าของศูนย์ประสานงานภาคีจังหวัดและ 2 เพื่อติดตามประเมินความพร้อมความสำเร็จปัญหาอุปสรรคของการจัดตั้งทีมให้บรรลุเป้าหมายกายกับเพื่อนชุดโครงการ lnspiring thailand ในระดับพื้นที่และภาพรวม อย่างไรก็ดีในระหว่างดำเนินโครงการมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการโดยเฉพาะการนำ ศปจ. เข้าไปมีบทบาทสำคัญในนโยบายประชารัฐเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าของรัฐบาลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและรูปแบบการประเมินโดยเน้นการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ทั้งหมดไปที่การปฏิบัติงานของ ศปจ. โดยเฉพาะการหันมาใช้ข้อมูลจากการสำรวจด้วยแบบสอบถามกับตัวแทน ศปจ. ในการประชุมรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการมอบเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 ( 20/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ห้องรับรองจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการมอบเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธี
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต mon เน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพมีการพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กที่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 อยู่ในครอบครัวยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ลายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือนถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านไปยังมารดาและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กรวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงบริการของรัฐโดยความร่วมมือของ 3 กระทรวงได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมจะได้ทำการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทีมหมอ ครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้คำแนะนำดูแลสุขภาพแม่และเด็กติดตามพัฒนาการเด็กรวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลด้านมิติทางสังคมต่างๆหญิงที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558 ( 20/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2558 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี
นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกำลังศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 12 คน ถึงอยากให้ทุกคนทราบความเป็นมาว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินพระราชทาน ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชทานนามว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิฯ นี้ด้วย ชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่า พระราชาและ ประชาชน อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงน้ำพระทัยว่าเวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วย มูลนิธิ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นด้วย พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงพสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ เป็นเหตุให้ราษฎรไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ขาดรายได้และสูญเสียหัวหน้าครอบครัว สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานก็ขอให้ทุกคนระลึกเสมอว่า นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพราะฉะนั้นจึงขอให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบการเป็นนักเรียนศึกษาที่ดีตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและตอบแทนคุณแผ่นดินทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเป็นการตอบแทนพระองค์ท่านที่ได้ให้โอกาสแก่พวกเรา
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในฐานะเลขานุการฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยแบ่งคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็น 2 ประเภท 1 เป็นเด็กกำพร้าที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติและเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไปโดยทั้งสองประเภท ต้องเป็นเด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจนมีความประพฤติเรียบร้อยพระราชทานได้แบ่งตามระดับการศึกษาดังนี้ ระดับประถมศึกษาได้รับเงินภาคเรียนละ 5000 บาทระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ปวช ได้รับเงินภาคเรียนละ 7500 บาทระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ ปวส ได้รับเงินภาคเรียนละ 10000 บาท ระดับปริญญาตรี ได้รับเงินภาคเรียนละ 15000 บาท ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนในวันนี้ประกอบด้วยเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและบิดาเสียชีวิตด้วยเหตุอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554 จำนวน 6 คนเป็นนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดได้มาเรียนที่สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 4 คนและนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอชาติตระการเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 2 คน รวมที่ได้รับทุนพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมการกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 ( 20/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรีสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พลตำรวจตรีประเสริฐ กาฬรัตน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยมี พลตำรวจตรีอดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พันตำรวจเอกดำรงค์ หมื่นอาจยิ้ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันตำรวจโทนนทวร ศรีอินทร์ รอง ผกก.(ป) นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เดชวิทย์ไวทิน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายรัชพงษ์ ศิริมี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ทหาร พล.ร.4 ม.พัน9 เจ้าหน้าที่ทหารกองบิน 46 เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีและปฎิบัติหน้าที่ ด้วยตำรวจภูธรภาค 6 ได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2558 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจึงได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้นเพื่อ ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ราชการในจังหวัดพิษณุโลก และทีมจัดระเบียบสังคมของจังหวัดพิษณุโลก
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกรณรงค์และกวดขันการจัดระเบียบขอทาน ( 20/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อม เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นายสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก และทีมจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้ออกรณรงค์ การจัดระเบียบขอทาน และ การกวดขันแก่ผู้ขอทานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ควบคุมตัวชายสัญชาติกัมพูชา อายุ 47 ปีโดย กล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต และ ผิด พรบ.ควบคุมการขอทานปีพ.ศ. 2484 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2557 ซึ่งกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีนโยบายจัดระเบียบขอทานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปปัญหาของคนขอทานและร่วมมือในการแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนขอทานซึ่งได้มีการดำเนินการจัดระเบียบขอทานมาแล้ว โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 อยู่ในระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 -> [จำนวน 401 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>