[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมแผนการตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหอพักเอกชนร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีหอพักเอกชนตามแผน (สุ่มตรวจ) ( 16/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม แผนการออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหอพักเอกชนร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีหอพักเอกชนตามแผน (สุ่มตรวจ) โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและด้านกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงหอพักเอกชนโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เป็นการอบรมให้ความรู้ดำเนินการแล้วในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของกิจการหอพักเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพักพ. ศ. 2558 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านหอพัก และร่วมกันเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 200 คน
กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหอพักเอกชนร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีหอพักเอกชนตามแผน พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เน้นการตรวจตาแบบบูรณาการลักษณะป้อมปรามและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพักพ. ศ. 2558 อยากถูกต้องดูแลความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในหอพักโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด โดยจะมีแผนการตรวจตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560 จำนวน 224 แห่ง
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ( 15/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางสรัญญา สวัสดิ์กนก ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว ) จังหวัดพิษณุโลก นายจรัญ ทองงาม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายให้การต้อนรับ
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหานโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายเดิมอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต จึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการหน่วยงานภายใน พม. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม 9-5-5 ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 1 ที่ต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ ให้มีความรู้มีความสามารถเป็นแกนนำประสานและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ \"ร่วมตัดวงจรคนถูกค้า ขจัดคนค้าคน\" ( 14/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุเมษ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา นายภูริทัต มีแก้ว อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นผู้ให้ความรู้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดประชารัฐร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ สถานการณ์การค้ามนุษย์ รูปแบบการค้ามนุษย์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ วิเคราะห์สถานภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยทีมวิทยากรกระบวนการ ทั้งนี้ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

ผู้บัญชาการมณฑลที่ 39 ประชุมคณะทำงานหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้เด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก ( 13/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผู้บัญชาการมณฑลที่ 39 / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขตพิษณุโลก นายมังกร กันชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายช่างเทศบาลตำบลหัวรอ และคณะทำงานร่วมประชุม
จากการประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับการอณุมัติ จากผู้บริหารในการซ้อมแซมบ้านให้น้องศิริพร พร้อมครอบครัว จำนวน 250,000 บาท ฝ่ายการก่อสร้างจะใช้กำลังพลของทหารเป็นหลักโดยจะมีการเริ่มก่อสร้างไม่เกิน 2 สัปดาห์
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง เพิ่มเติม หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเสริมไอโอดีนตำบลสมอแข ( 13/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง เพิ่มเติมหลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเสริมไอโอดีนตำบลสมอแข โดยมี นางสีสุดา พลอดประดับ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นภารกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ. ศ. 2559 และ พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพ. ศ. 2557 ได้มีการดำเนินงานในเชิงรุกโดยการบูรณาการรวมทั้งการแก้ไข ปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ต่างๆ แก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อล่วง เพิ่มเติม หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไอโอดีนตำบลสมอแขเพื่อเป็นการพัฒนาด้านประกอบอาชีพอีกท่างเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปิดการอบรมฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยให้คนตาบอด ( 12/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปิดการอบรมฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยให้แก่คนตาบอด ตั้งแต่จุด 234-433 ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดจังหวัด ทั่วประเทษ 11 สาขา ระยะเวลา 90 วัน
ภาพ / ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมส่วนราชการเข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย ( 12/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. บ้านเลขที่ 110 หมู่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายสุวรรณ เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม เข้าช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก (น้องนุ่น) อายุ 10 ปี เด็กชายสาโรจ มีจันโท (น้องโอม) อายุ 8 ปี เด็กชายนพเก้า มีจันโท (น้องเก้า) อายุ 4 ปี รวม 3คน พี่น้อง ซึ่ง เด็กหญิงศิริพร (น้องนุ่น)ได้เขียนเรียงความขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ว่า หนูชื่อเด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก นักเรียนโรงเรียนมหาวนาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่กับพี่น้องร่วมมารดา 3 คน ครอบครัวมีฐานะยากจนมากมีความลำบากในการดำรงชีวิต พ่อเป็นลูกจ้างร้านล้างแอร์ต้องไปทำงานต่างจังหวัดบางครั้งก็มีงาน บางครั้งก็ไม่มีงาน แม่มีอาชีพรับจ้างล้างจานได้วันละ 250 บาท ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน้ำน่าน ไปทำงานแต่เช้ากลับเย็นไม่มีคนดูแลหนู แม่เลยต้องปิดบ้านไว้เพราะกลัวหนูกับน้องๆตกบ้าน แล้วบ้าน หนูก็ไม่แข็งแรง ไม่ปลอดภัย ด้วย ถ้าลมฝนมาแรงๆ หนู กลัวมากหลังคาปลิวหาย และฝนที่ตกจะเข้ามาเปียก แล้วก็กลัวบ้านจะล้มเพราะ บ้านหนูเป็นบ้านเก่ามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ พื้นที่ดินก็ต่ำ ฝนตกมา มากๆน้ำก็ท่วม เสาบ้านก็ผุ พังต้องเอาไม้ค้ำยันไว้ไม่ให้ล้มลงมา และหนูก็พยายามช่วยกันอยู่อย่างประหยัดและพอเพียงเพื่อให้พอกับรายได้ที่รับมา ถึงแม้ครอบครัวหนูจะยากจนแต่หนูก็ไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยของใคร เก็บเงินได้ก็ส่งให้คุณครูประกาศหาเจ้าของทุกครั้งแม้ครอบครัวหนูไม่มีเงินแต่หนูจะทำความดีต่อไปหนูอยากให้ท่านผู้ว่าฯมาช่วยซ่อมบ้านมุงหลังคาบ้านให้ปลอดภัยและแข็งแรง และวันนี้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้เทศบาลตำบลหัวรอดำเนินการ ตรวจสอบและออกแบบบ้าน พร้อมด้วย นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมมอบ เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินและถุงยังชีพ และได้ประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการเสริมทักษะคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เตรียมพร้อมในสถานการณ์อัคคีภัย ( 7/มิ.ย./2560 )
    

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การจัดโครงการเสริมทักษะคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เตรียมพร้อมในสถานการณ์อัคคีภัย เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและภัยพิบัติบางประเภทเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนพิการเช่น เหตุอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม เป็นต้น ศูนย์อัคคีภัย เตือนภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับอัคคีภัยที่มีความรุนแรงบ่อยครั้งและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความถี่และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในอาคารสูง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือคนพิการในสภาวะการเกิดอัคคีภัยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และประชาชนในชุมชน ในเรื่องการอพยพและเคลื่อนย้ายคนพิการอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองเมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย และการจัดระบบอาสาสมัครเตือนภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ในการแจ้งเตือนภัยที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดโครงการเสริมทักษะคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เตรียมพร้อมในสถานการณ์อัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และฝึกทักษะการช่วยเหลือคนพิการในสภาวะภัยพิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยสำหรับคนพิการและชุมชน โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก มาให้ความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติจริงให้แก่คนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร ผู้ช่วยคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 150 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมฯจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2560 ( 26/พ.ค./2560 )
    

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่สาธารณประโยชน์บึงแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอกคงเอก ขยันกิจ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พลเอก.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางสุชาดา สีสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2560 จังหวัดพิษณุโลก
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ รักและห่วงแผนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดโครงการในวันต้นไม้ประจำปีของชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พมจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในโครงการทำความดีถวายในหลวง พ. ศ. 2559 ( 24/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. บ้านเลขที่ 245/1 หมู่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางวิไลวรรณ นิมมานพัชรินทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง  นางสมถวิล รอบบรรเจิด นายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก นายปัญญา คำหล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง นางสพัตรา คุ้มครุฑ ผู้จัดการ ธกส.สาขาเนินมะปราง พร้อม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบบ้านโครงการทำความดีถวายในหลวงประจำปี 2559 ให้แก่ ครอบครัวเด็กชายเสาร์ห้า สูงเนิน อายุ 8 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรดงหยัง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ว่าเป็นผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก   แต่เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียร สู้ชีวิตและมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสังคม  ก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา โดยในวันนี้มีการมอบบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และจักรยาน เป็นต้น
ภาพ /ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/76 -> [จำนวน 753 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>