[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 36 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะ ทำงาน พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 ( 9/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร) มอบหมายให้นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะ ทำงาน พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกและสภาเด็กและเยาวชนอำเภอทั้ง 9 อำเภอ โดยมีผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอและจังหวัดเข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายละเอียดกิจกรรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไป.
ภาพ/ข่าว นายคณัสชนม์ บำรุงกุล ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 055-252316 รายงาน

พัฒนาสังคมฯจ.พิษณุโลกร่วใกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ( 9/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติกีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมประชาชน จำนวนกว่า 1,000 คน
การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชดำริ สร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อประโยชน์สุขของประชาราชและยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มี 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ และยังมีการมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พม.สร้างความยั่งยืนสู่ลูกหลาน มอบเอกสารสิทธิ์ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ( 9/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมให้ที่ดิน ยั่งยืนสู่ลูกหลาน มอบเอกสารสิทธิ์ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินแบบพอเพียงและยั่งยืนต้นมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านสังคม ตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสร้างความเป็นธรรมและสร้างสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญได้แก่การให้ที่ดินยังยืนสู่ลูกหลานมอบเอกสารสิทธิ์ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองจำนวน 6,000 ไร่ ซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้มอบหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน นค. 3 แต่สมาชิก ตำบลบางระกำจำนวน 125 ราย รวมเป็น 153 แปลง 1,319 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา มอบผ้าห่มอิมอุ่นกายต้านภัยหนาวให้แก่ประชาชนผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและคนไร้ที่พึ่งจำนวน 5,000 ผืน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน 30 ราย มอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพร้อมกระเช้าของใช้เด็กอ่อนจำนวน 10 ราย มอบทุนการศึกษาเด็กจำนวน 25 ราย มอบบ้านโครงการซ่อมแซมผู้สูงอายุจำนวน 3 หลัง มอบบ้านโครงการซ่อมแซมคนพิการจำนวน 2 หลัง และมอบรถสามล้อโยกคนพิการจำนวน 3 คัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อสร้างสวัสดิการสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม. ร่วมพบปะหารือการปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ( 9/ก.พ./2559 )
    

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม. ร่วมพบปะหารือการปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการบูรณาการภารกิจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสังคมโดยไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยเอกสารหรือช่วงเวลาในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และใช้ช่องไลน์เฉพาะกิจในการติดต่อสื่อสารประสานงานแทนหนังสือราชการ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดพิษณุโลก ในบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก มีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,นายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก, พลตำรวจตรีอดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจที่ร่วมชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมหารือร่วมกัน และฝากประเด็นที่เป็นข้อจำกัดในการขับเคลื่อนงานจัดระเบียบสังคมของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดต่างๆ ส่งต่อถึงรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบนโยบายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 2/ก.พ./2559 )
    

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นางอุษา หงส์กาญจนกุล นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบนโยบายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2559
เนื่องด้วยกองตรวจและประเมินผลมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาพัฒนาระบบและวิธีการติดตามผลประเมินให้คำปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง ประเมินและติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อฝ่ายบริหารของกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจึงเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและให้การสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค แนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำองค์กรการช่วยเหลือผู้อื่นและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาขององค์กรในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสามารถดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลไกการดำเนินงานและการตรวจติดตามประเมินผลของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจในการเตรียมพร้อมรับการตรวจ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กรการช่วยเหลือผู้อื่นและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จ

น้องทามรับรางวัลการประกวดเรียงความ \"ทำดีแบบพ่อ\" ( 28/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบใบประกาศและเงินรางวัล การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "ทำดีแบบพ่อ" ให้แก่เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ หรือ น้องทาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ "เด็กต้นแบบแห่งความพยายาม"  พร้อมนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาและโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ รวม 12 รางวัล
ตามที่ื่้จังหวัดพิษณุโลกได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2558 ณ ลานศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และได้จัดการประกวดเรียงความหัวข้อ "ทำดีแบบพ่อ" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนิทรรศการที่จัดแสดงโดยเน้นหนักไปที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เพื่อจะได้รับรู้และทราบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนฯ ( 28/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนฯ  ที่ประชุมได้ร่วมกันปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ปรับอัตราการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก และวางแผนในการขยายสมาชิกของกองทุนฯ โดยตั้งเป้าหมายขยายสมาชิกให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันสมาชิกมี 4 หมู่บ้าน (นโยบายตามพันธกิจ -การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย)

นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน มอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกนิคม จำนวน 100 ถุง ( 28/ม.ค./2559 )
    

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น.
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายมาโนชย์  พัดบึ้ง  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน  มอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกนิคม  จำนวน 100 ถุงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จากภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันไม่สามารถทำการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวได้

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายชำนาญ อารีรักษ์ ราษฎรบ้านเลขที่ 26/4 ม.2 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ( 28/ม.ค./2559 )
    

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวกรกช บุญยรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหัวรอ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายชำนาญ อารีรักษ์ ราษฎรบ้านเลขที่ 26/4 ม.2 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทราบว่า นายชำนาญอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง โดยมีบุตรอยู่ในรั้วบ้านเดียวกัน มีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งที่โคนลิ้น ระยะที่ 2 ตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช และต่อมาช่วงเดือน พฤศจิกายนได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นโรคไทรอยด์ และในคืนวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นางจีรา คำหล้า บุตรสาว ได้มาดูแลบิดา ทราบว่ามีไข้จึงให้กินยาพารา ต่อมาช่วงเช้า 6:30 น. นางจีราได้มาหานายชำนาญที่บ้านพบว่าเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่มาชันสูตรศพ โดยแพทย์แจ้งว่า หัวใจวายล้มเหลวเฉียบพลัน ปัจจุบันนำศพไว้ที่ วัดบางพยอม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 และจะมีพิธีฌาปณกิจ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยบุตรเป็นผู้ดูแลจัดการงานศพ และจะได้รับเงินช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านจำนวน 34,000 บาท และเงินออมวันละ 1 บาท อีก7,000บาท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ( 28/ม.ค./2559 )
    

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น.  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการ ตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่อำเภอบางระกำ โดยมีนายธานินทร์สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ดร.ประทีบ ตระกูลสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารเบิกจ่ายเงินที่จะนำมาพัฒนาในแต่ละตำบลอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามนโยบายรัฐบาล
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 -> [จำนวน 482 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>