[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 52 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
นิคมสร้างตนเองทุ่งสานดำเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ให้พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ( 22/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามเข้าเยี่ยมชมโครงการ บ้านน้อยในนิคม โดยมี นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสานนำเยี่ยมชมโครงการ
นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีนโยบายให้แก้ไขปัญหาการขอทานทั่วประเทศโดยใช้แนวทาง 3 ด้านควบคู่กัน ได้แก่ ด้านนโยบาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านการป้องกันซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้ริเริ่มโครงการธัญบุรีโมเดลนำร่องในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และขยายผลไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนขอทานแบบครบวงจร เพื่อให้คนขอทานคนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ในสถานคุ้มครองแล้ว ได้ฝึกทักษะในการดำรงชีวิตอิสระ ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้คัดเลือกผู้ใช้บริการที่มีศักยภาพส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมในนิคมสร้างตนเองในพื้นที่นำร่องจำนวน 5 จังหวัด คือนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิคมสร้างตนเองลพบุรีจังหวัดลพบุรี และนิคมสร้างตนเองทุ่งสานจังหวัดพิษณุโลก โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนดำเนินการโครงการ บ้านน้อยในนิคม โดยให้การฟื้นฟูทางอาชีพกระบวนการในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การประเมินความสามารถการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงานการจัดหางานที่ก่อให้เกิดรายได้และเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต พร้อมฟื้นฟูทางการแพทย์อาทิการทำจิตบำบัด การชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด หรือกายภาพบำบัด โดยจะมีการประเมินเบื้องต้นเพื่อส่งคืนสู่สังคมไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ( 22/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมปฏิบัติการนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคม ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิก โดยปัจจุบันงานทะเบียนและเอกสารสิทธิ์มีสมาชิก จำนวน 7,348 ราย ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) จำนวน 6,271 แปลง
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนครั้งที่ 2 ( 21/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนทั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากคณะทำงานมีหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของกรมธนารักษ์และเกณฑ์ที่กำหนดก็ควรเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และเห็นว่าข้อมูล จปฐ เป็นข้อมูลที่รัฐจัดทำขึ้นโดยมีกระบวนการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดมาตรการในการ สงเคราะห์ช่วยเหลือแม้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ก็เป็นข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐนำมาใช้อ้างอิงเป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือโดยเฉพาะข้อมูลรายได้ต่อหัวซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ความจนแต่โดยที่สภาพเศรษฐกิจ ในแต่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกมีความแตกต่างกันโดยอำเภอเมืองพิษณุโลกมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่าอำเภออื่นอื่นหากไม่เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เพียงอย่างเดียวอาจไม่สะท้อนความยากจนของคนในพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เช่าในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกกับอำเภออื่นจึงควรกำหนดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของอำเภอนั้นๆ
คณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนเห็นสมควรพิจารณาแล้วว่าเพื่อให้การกำหนดเกณฑ์ผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนมีความครอบคลุมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่จึงเห็นสมควรให้มีการคัดกรองข้อมูลผู้เฒ่าทุกอำเภอที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี กลับฐานข้อมูล จปฐ ของ สพจ.พิษณุโลก หากมีผู้เช่าที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลอื่น กรณีผู้เช่าที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อคนต่อปีให้พิจารณาข้อมูลอื่นประกอบเช่นรายจ่ายครอบครัวภาระหนี้สิน จำนวนบุคคลในครอบครัว ที่เป็นภาระหรือมีผู้ทุพพลภาพ ในครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูสภาพที่อยู่อาศัยหากมีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งประกอบก็ให้ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ กรณีที่ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่าอำเภออื่นที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี ให้พิจารณาจากข้อมูลรายได้ รายจ่าย ภาระหนี้ สินสภาพที่อยู่อาศัยและจำนวนบุคคลทุพพลภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ ในครัวเรือนที่เป็นภาระที่ต้องดูแลเป็นข้อมูลประกอบหากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีภาระหนี้สินหรือบุคคลที่เป็นภาระที่ต้องดูแลในครอบครัวก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ยากจนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของกรมธนารักษ์
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

กองพลทหารราบที่ 4 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจัดพิธีเปิดการสร้างบ้านพักอาศัยให้น้องจ๋อมแจ๋ม ( 20/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. บ้านเลขที่ 210 หมู่ 9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอกอุกฤษฎ์ นุชคำแหง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นายธานินทร์สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการสร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ เด็กหญิงจันทภา ไชยมนต์ หรือ น้องจ๋อมแจ๋ม อายุ 7 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ 9 ตำบลดอนทองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวตำบลดอนทองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ได้มีการประชุมข้อมิติงบประมาณในการสร้างบ้านจำนวน 200,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค กรมทหารช่างที่ 3 จำนวน 48,000 บาท บริษัทเอ็มเอสเอสพิษณุโลกเคเบิ้ลทีวี จำนวน 34,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 15,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองจำนวน 3,000 บาท และจากหน่วยงานที่ศรัทธาบริจาค 100,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมติที่ประชุมมีกำหนดการก่อสร้างได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้ในการสร้างบ้านพักอาศัยขึ้นในวันนี้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 - 2564 ( 19/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พศ 2560 - 2564 โดยมี นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม
สวัสดิการสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งถือเป็นระบบพื้นฐานของสังคมที่สามารถสร้างหลักประกันความเป็นอยู่ให้กับประชาชนทุกเพศวัย โดยขยายขอบเขตจากการดูแลเฉพาะกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาสไปสู่การสร้างหลักประกันเรื่องสวัสดิการสังคมสำหรับ ทุกคนมีการพัฒนาไปสู่เรื่องของสิทธิการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สังคม ตามหลักปรัชญาพื้นฐานของงานสังคมสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ. ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2550 มาตรา 19 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีอำนาจหน้าที่เสนอแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดบริการสังคมแห่งชาติ โดยแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 - 2564 อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเป็นทิศทางในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ก่อให้เกิดสังคมสวัสดิการต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคม ประจำปี 2559 ( 16/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 6 โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อสังคม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฎิรูปแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆในชุมชน และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อท้องถิ่นของตนเอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2546 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชนและหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนื่องจากได้พิจารณาว่า ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย โดยมีภารกิจในการชี้เป้าเฝ้าระวังปัญหาสังคมในพื้นที่ให้การช่วยเหลือและประสานงานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมตลอดจนการร่วมจัดทำแผนของชุมชน การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครประชาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างแรงจูงใจขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเพิ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพนักสังคมให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน และนโยบายตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน 93 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ประกาศ !!! เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ( 14/ก.ย./2559 )
    

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นั้น
เพื่อความเหมาะสม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จากเดิม “วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.” เปลี่ยนแปลงเป็น “วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ( 14/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพประจำปีงบประมาณ 2559 และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและป้องกันปัญหาสังคม โดยมี นางอัมพวัน ตันยาภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ และ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ในสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว มีให้เห็นอยู่เป็นประจำนับวันจะยิ่งเพิ่มและทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของทุกคนในครอบครัว แม้ในปัจจุบันจะมีกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับใช้เป็นการเฉพาะแต่ยังมีข้อจำกัดในการบังคับใช้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและสำคัญที่สุดคือเด็กสตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงไม่ทราบถึงสิทธิของตนที่จะดำเนินการขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ อีกทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพยังขาดการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับการใช้สิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพและเป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างกันและมีการพัฒนาระบบการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและนำปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพที่ประสบอยู่ระหว่างหน่วยงานมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ลดปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี ( 13/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี โดยมีนายจรัญ แสงปรางค์ นายกเทศมนตรีตำบลสนามคลี และผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ
การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี เป็นโครงการ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียน และผู้นำในชุมชนทุกคนได้เข้าใจและร่วมแรงร่วมใจร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆตำบลสนามคลี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่าง และต้นแบบเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้ควบคุมใน 6 มิติคือ ศีลธรรม การดำรงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพและนันทนาการ รวมทั้งต้องพัฒนาเด็กแบบคู่ขนาน ไปพร้อมกับครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชน ด้วยการสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชน ให้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กให้เป็นกำลังที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักคืนเด็กนักเรียน จะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน หรือถ่ายทอดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ น้องๆ ในโอกาสต่อไป โดยผู้เข้าอบรมจำนวน 130 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมซักซ้อมแผนแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ( 12/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 11.30 น. โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมซักซ้อมแผนให้การต้อนรับ โดยในที่ประชุมได้แจ้งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพศ 2559 พร้อมทั้งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการจัดตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ. ศ. 2559 และแจ้งผลการดำเนินงานจัดระเบียบขอทานและกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาการขอทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ที่ประชุมทราบ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

กำลังแสดงหน้าที่ 1/68 -> [จำนวน 673 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>