[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 54 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกปิดคำสั่งปิดสถานประกอบการ ร้าน APEX (มิตเซล) 5 ปี ( 30/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ร้าน APXE (มิตเซล) โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกนำ โดย ฝ่ายทหาร ม.พัน 9  ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมปิดประกาศคำสั่งปิดสถานประกอบการร้าน APEX (มิตเซล) 5 ปี เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกพร้อมชุดจัดระเบียบสังคมได้เข้าตรวจสอบ ร้าน APEX (มิตเซล) และ ได้จับกุมตัว นายประสิทธิ์ แสงสี อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 1 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยกล่าวหาว่า ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ และขายเครื่องดื่มตรากอฮอให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการพศ 2509 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ. ศ. 2551 เหตุเกิดที่ ร้านAPEX (มิตเซล) เลขที่ 38 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่ง นายประสิทธิ์ แสงศรี ที่แสดงตนเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลร้าน ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และศาลแขวงพิษณุโลกได้มี คำสั่งพิจารณาพิพากษาตามคดีหมายเลขดำ ที่ 1230/ 2559 คดีหมายเลขแดงที่ 112 4/2559 ว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องพิพากษาให้จำคุก 1 เดือนปรับ 9000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปีและข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จำนวน 73 คน ให้การรับสารภาพว่า ได้มานั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใน ร้าน APEX ตั้งแต่ระหว่างเวลา 21.00 น. เป็นต้นมา จนกระทั่งมีเจ้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วจับกลุ่มผู้ดูแลร้านดังกล่าวซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดฝ่าฝืน ตามข้อ 4 (1) และ (2) แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งให้ นายวิชญา จิริยะไชยกุล ผู้แทนของบริษัท ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (มิตเซล) และ นายประสิทธิ์ แสงศรี ผู้ดูแลร้าน ได้โตแย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อพิสูจน์ว่ามิได้กระทำการตามข้อกล่าวหาดังกล่าวตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการที่จังหวัดกำหนดให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว ปรากฏว่านายประสิทธิ์ แสงศรี มิได้ทำหนังสือโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด แต่นายวิชญา วิริยะไชยกุล ได้ยื่นหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงหลักฐานให้จังหวัดทราบแล้ว ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาคำชี้แจงข้อเท็จจริงและคำโต้แย้งแสดงหลักฐานของ นายวิชญา วิริยะไชยกุล และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าคำชี้แจงแสดงหลักฐานดังกล่าวไม่มีผลทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สามารถหักล้างข้อกฎหมายในกรณีดังกล่าวได้ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 และความในข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 จึงสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการร้าน APEX (มิตเซล) ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลา 5 ปีโดยคำสั่งนี้ให้เป็นที่สุดและหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งนี้ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 368 และมีความผิดตามข้อ 2 (1) แฮนด์คำสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกฉบับนี้ ท่านอาจพิจารณาใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองพิษณุโลกได้ตามความ ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ. ศ. 2542 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณวันที่ 27 กันยายน 2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055/259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายมิตรภาพ สู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพชุมชน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ( 28/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายมิตรภาพบำบัดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายแพทย์ภูวดล พลพวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ และ จิตรอาสาเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลบางระกำได้จัดตั้งศูนย์มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครที่เป็นจิตอาสาให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีสมาชิกอาสาที่ให้การดูแลผู้ป่วย 10 กลุ่มโรค ได้แก่โรคเบาหวาน ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้บกพร่องทางจิต ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการ ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โทรจิตอาสาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้แก่การเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพื่อส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางระกำ การติดตามการรับประทานยาติดตามให้มาตรวจตามแพทย์นัดหมายเป็นต้น สิ่งที่กำลังกล่าวจิตอาสาจะทำงานประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนและส่งผลให้ประชาชนของอำเภอบางระกำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

นิคมสร้างตนเองบางระกำประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ( 27/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมปฏิบัติการนิคมสร้างตนเองบางระกำอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรอำเภอบางระกำ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ นายอุดม สละวาสี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิจารณา โดยเป็นสมาชิกใหม่ จำนวน 102 ราย รับมรดก 8 ราย ขอเพิ่มเติม 76 ราย รวมทั้งหมด 186 ราย 228 แปลง 
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ( 27/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็น ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อม ผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
ตามที่สำนักงานเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ปีพศ 2558 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์แล้วทั้งสิ้น 80 ศูนย์และได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้ ศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านมามีเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่น จำนวน 3 ศูนย์ ระดับดีจำนวน 5 ศูนย์ และที่เข้าร่วมโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงจำนวน 34 ศูนย์ การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ผ่านมาและเพื่อพัฒนากลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นกลไกที่เข้มแข็งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวในพื้นที่สำนักงานเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดพิษณุโลกขึ้น โดยมีประธานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่จัดตั้งศูนย์ ครอบครัวในชุมชนทั้งสิ้น 100 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็น ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ( 27/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและมีหลายระดับส่งผลกระทบต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นพื้นที่สำคัญและตกอยู่ในระดับ 3 สถานะคือ ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกยังมีอยู่บ้างส่วนมากในรูปแบบของการค้าประเวณีซึ่งทีมสหวิชาชีพทุกภาคส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีการดำเนินงานปราบปรามอย่างต่อเนื่องและจริงจังการพัฒนากายภาพผู้ดำเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและทราบบทบาทหน้าที่ของทหารวิชาชีพในการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทั้ง 9 อำเภอจำนวน 60 คนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมี คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กให้เกียรติเป็นนิยากรในวันนี้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ( 26/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พม.พิษณุโลก ประจำปี 2559 โดยมี นายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก บรรยาย เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าถึงข้อกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเหยื่อและผู้เสียหายคดีค่ามนุษย์
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 พิษณุโลกกรุงเก่า จากเวียงสู่วัง ( 25/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุ โลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 งาน"พิษณุโลกกรุงเก่า จากเวียงสู่วัง" โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ สาร พมจ.พิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. ใน จ.พิษณุโลก พร้อม หน.ส่วนราชการ,ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ
นายธานินทร์ สมบูรณ์ สาร เปิดเผยว่า การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและ เยาวชนได้ร่วมในการแสดงพลังของในการขับเคลื่อนงานด้านสังคม
กิจกรรมประกอบไปด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก การมอบโล่และเกียรติบัตรให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่สมควรได้รับรางวัลดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก บุคคลผู้ทำคุณ ประโยชน์ให้แก่จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการ ประกวดความสามารถ ของเด็กและเยาวชนและนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนและหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทำงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พมจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, ปภ.,ผู้แทนส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เมือง, ชมรมจิตอาสา พัฒนาสังคม,หนังสือ พิมพ์เสียงมหาชนและ บ.โตโยต้าพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง ( 25/ก.ย./2559 )
    

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
นายธานินทร์ สมบูรณ์ สาร พมจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, ปภ.,ผู้แทนส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เมือง, ชมรมจิตอาสา พัฒนาสังคม,หนังสือ พิมพ์เสียงมหาชนและ บ.โตโยต้าพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง (ริมคลองเมม) อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 156 ครัวเรือน เพื่อสอบถามเรื่องความเป็นอยู่และความต้องการในการให้การช่วยเหลือ
ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรมีการเตรียมความพร้อมของแต่ละครอบครัว เป็น บ้านยกพื้นบนเสาสูง ถมพื้นที่สูง ยกขอบคัน ดินรอบบริเวณบ้านและบ่อเลี้ยงปลา จึงได้รับ ความเสียหายแต่ไม่มากนัก คงไม่สะดวกเฉพาะ ในการคมนาคม เรื่องน้ำ ดื่มและน้ำใช้สอย ซึ่ง คณะฯ ได้มอบอาหาร กล่องปรุงสุก น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคตามจำนวนครัวเรือนทีาได้รับความเดือดร้อน และจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปจนกว่าจะอยู่ในระยะปลอดภัย

นิคมสร้างตนเองทุ่งสานดำเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ให้พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ( 22/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามเข้าเยี่ยมชมโครงการ บ้านน้อยในนิคม โดยมี นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสานนำเยี่ยมชมโครงการ
นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีนโยบายให้แก้ไขปัญหาการขอทานทั่วประเทศโดยใช้แนวทาง 3 ด้านควบคู่กัน ได้แก่ ด้านนโยบาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านการป้องกันซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้ริเริ่มโครงการธัญบุรีโมเดลนำร่องในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และขยายผลไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนขอทานแบบครบวงจร เพื่อให้คนขอทานคนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ในสถานคุ้มครองแล้ว ได้ฝึกทักษะในการดำรงชีวิตอิสระ ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้คัดเลือกผู้ใช้บริการที่มีศักยภาพส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมในนิคมสร้างตนเองในพื้นที่นำร่องจำนวน 5 จังหวัด คือนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิคมสร้างตนเองลพบุรีจังหวัดลพบุรี และนิคมสร้างตนเองทุ่งสานจังหวัดพิษณุโลก โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนดำเนินการโครงการ บ้านน้อยในนิคม โดยให้การฟื้นฟูทางอาชีพกระบวนการในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การประเมินความสามารถการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงานการจัดหางานที่ก่อให้เกิดรายได้และเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต พร้อมฟื้นฟูทางการแพทย์อาทิการทำจิตบำบัด การชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด หรือกายภาพบำบัด โดยจะมีการประเมินเบื้องต้นเพื่อส่งคืนสู่สังคมไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ( 22/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมปฏิบัติการนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคม ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิก โดยปัจจุบันงานทะเบียนและเอกสารสิทธิ์มีสมาชิก จำนวน 7,348 ราย ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) จำนวน 6,271 แปลง
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/70 -> [จำนวน 691 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>