[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 54 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[khanatchon]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
นิคมสร้างตนเองบางระกำประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ( 27/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมปฏิบัติการนิคมสร้างตนเองบางระกำอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรอำเภอบางระกำ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ นายอุดม สละวาสี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิจารณา โดยเป็นสมาชิกใหม่ จำนวน 102 ราย รับมรดก 8 ราย ขอเพิ่มเติม 76 ราย รวมทั้งหมด 186 ราย 228 แปลง 
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ( 27/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็น ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อม ผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
ตามที่สำนักงานเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ปีพศ 2558 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์แล้วทั้งสิ้น 80 ศูนย์และได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้ ศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านมามีเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่น จำนวน 3 ศูนย์ ระดับดีจำนวน 5 ศูนย์ และที่เข้าร่วมโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงจำนวน 34 ศูนย์ การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ผ่านมาและเพื่อพัฒนากลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นกลไกที่เข้มแข็งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวในพื้นที่สำนักงานเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดพิษณุโลกขึ้น โดยมีประธานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่จัดตั้งศูนย์ ครอบครัวในชุมชนทั้งสิ้น 100 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็น ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ( 27/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและมีหลายระดับส่งผลกระทบต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นพื้นที่สำคัญและตกอยู่ในระดับ 3 สถานะคือ ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกยังมีอยู่บ้างส่วนมากในรูปแบบของการค้าประเวณีซึ่งทีมสหวิชาชีพทุกภาคส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีการดำเนินงานปราบปรามอย่างต่อเนื่องและจริงจังการพัฒนากายภาพผู้ดำเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและทราบบทบาทหน้าที่ของทหารวิชาชีพในการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทั้ง 9 อำเภอจำนวน 60 คนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมี คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กให้เกียรติเป็นนิยากรในวันนี้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ( 26/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พม.พิษณุโลก ประจำปี 2559 โดยมี นายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก บรรยาย เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าถึงข้อกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเหยื่อและผู้เสียหายคดีค่ามนุษย์
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 พิษณุโลกกรุงเก่า จากเวียงสู่วัง ( 25/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุ โลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 งาน"พิษณุโลกกรุงเก่า จากเวียงสู่วัง" โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ สาร พมจ.พิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. ใน จ.พิษณุโลก พร้อม หน.ส่วนราชการ,ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ
นายธานินทร์ สมบูรณ์ สาร เปิดเผยว่า การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและ เยาวชนได้ร่วมในการแสดงพลังของในการขับเคลื่อนงานด้านสังคม
กิจกรรมประกอบไปด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก การมอบโล่และเกียรติบัตรให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่สมควรได้รับรางวัลดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก บุคคลผู้ทำคุณ ประโยชน์ให้แก่จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการ ประกวดความสามารถ ของเด็กและเยาวชนและนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนและหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทำงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พมจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, ปภ.,ผู้แทนส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เมือง, ชมรมจิตอาสา พัฒนาสังคม,หนังสือ พิมพ์เสียงมหาชนและ บ.โตโยต้าพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง ( 25/ก.ย./2559 )
    

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
นายธานินทร์ สมบูรณ์ สาร พมจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, ปภ.,ผู้แทนส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เมือง, ชมรมจิตอาสา พัฒนาสังคม,หนังสือ พิมพ์เสียงมหาชนและ บ.โตโยต้าพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง (ริมคลองเมม) อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 156 ครัวเรือน เพื่อสอบถามเรื่องความเป็นอยู่และความต้องการในการให้การช่วยเหลือ
ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรมีการเตรียมความพร้อมของแต่ละครอบครัว เป็น บ้านยกพื้นบนเสาสูง ถมพื้นที่สูง ยกขอบคัน ดินรอบบริเวณบ้านและบ่อเลี้ยงปลา จึงได้รับ ความเสียหายแต่ไม่มากนัก คงไม่สะดวกเฉพาะ ในการคมนาคม เรื่องน้ำ ดื่มและน้ำใช้สอย ซึ่ง คณะฯ ได้มอบอาหาร กล่องปรุงสุก น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคตามจำนวนครัวเรือนทีาได้รับความเดือดร้อน และจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปจนกว่าจะอยู่ในระยะปลอดภัย

นิคมสร้างตนเองทุ่งสานดำเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ให้พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ( 22/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามเข้าเยี่ยมชมโครงการ บ้านน้อยในนิคม โดยมี นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสานนำเยี่ยมชมโครงการ
นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีนโยบายให้แก้ไขปัญหาการขอทานทั่วประเทศโดยใช้แนวทาง 3 ด้านควบคู่กัน ได้แก่ ด้านนโยบาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านการป้องกันซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้ริเริ่มโครงการธัญบุรีโมเดลนำร่องในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และขยายผลไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนขอทานแบบครบวงจร เพื่อให้คนขอทานคนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ในสถานคุ้มครองแล้ว ได้ฝึกทักษะในการดำรงชีวิตอิสระ ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้คัดเลือกผู้ใช้บริการที่มีศักยภาพส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมในนิคมสร้างตนเองในพื้นที่นำร่องจำนวน 5 จังหวัด คือนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิคมสร้างตนเองลพบุรีจังหวัดลพบุรี และนิคมสร้างตนเองทุ่งสานจังหวัดพิษณุโลก โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนดำเนินการโครงการ บ้านน้อยในนิคม โดยให้การฟื้นฟูทางอาชีพกระบวนการในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การประเมินความสามารถการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงานการจัดหางานที่ก่อให้เกิดรายได้และเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต พร้อมฟื้นฟูทางการแพทย์อาทิการทำจิตบำบัด การชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด หรือกายภาพบำบัด โดยจะมีการประเมินเบื้องต้นเพื่อส่งคืนสู่สังคมไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ( 22/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมปฏิบัติการนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคม ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายมาโนชย์ พัดบึ้ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิก โดยปัจจุบันงานทะเบียนและเอกสารสิทธิ์มีสมาชิก จำนวน 7,348 ราย ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) จำนวน 6,271 แปลง
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนครั้งที่ 2 ( 21/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนทั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากคณะทำงานมีหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของกรมธนารักษ์และเกณฑ์ที่กำหนดก็ควรเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และเห็นว่าข้อมูล จปฐ เป็นข้อมูลที่รัฐจัดทำขึ้นโดยมีกระบวนการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดมาตรการในการ สงเคราะห์ช่วยเหลือแม้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ก็เป็นข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐนำมาใช้อ้างอิงเป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือโดยเฉพาะข้อมูลรายได้ต่อหัวซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ความจนแต่โดยที่สภาพเศรษฐกิจ ในแต่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกมีความแตกต่างกันโดยอำเภอเมืองพิษณุโลกมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่าอำเภออื่นอื่นหากไม่เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เพียงอย่างเดียวอาจไม่สะท้อนความยากจนของคนในพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เช่าในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกกับอำเภออื่นจึงควรกำหนดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของอำเภอนั้นๆ
คณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนเห็นสมควรพิจารณาแล้วว่าเพื่อให้การกำหนดเกณฑ์ผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนมีความครอบคลุมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่จึงเห็นสมควรให้มีการคัดกรองข้อมูลผู้เฒ่าทุกอำเภอที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี กลับฐานข้อมูล จปฐ ของ สพจ.พิษณุโลก หากมีผู้เช่าที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลอื่น กรณีผู้เช่าที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อคนต่อปีให้พิจารณาข้อมูลอื่นประกอบเช่นรายจ่ายครอบครัวภาระหนี้สิน จำนวนบุคคลในครอบครัว ที่เป็นภาระหรือมีผู้ทุพพลภาพ ในครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูสภาพที่อยู่อาศัยหากมีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งประกอบก็ให้ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ กรณีที่ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่าอำเภออื่นที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี ให้พิจารณาจากข้อมูลรายได้ รายจ่าย ภาระหนี้ สินสภาพที่อยู่อาศัยและจำนวนบุคคลทุพพลภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ ในครัวเรือนที่เป็นภาระที่ต้องดูแลเป็นข้อมูลประกอบหากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีภาระหนี้สินหรือบุคคลที่เป็นภาระที่ต้องดูแลในครอบครัวก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ยากจนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของกรมธนารักษ์
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

กองพลทหารราบที่ 4 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจัดพิธีเปิดการสร้างบ้านพักอาศัยให้น้องจ๋อมแจ๋ม ( 20/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. บ้านเลขที่ 210 หมู่ 9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอกอุกฤษฎ์ นุชคำแหง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นายธานินทร์สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการสร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ เด็กหญิงจันทภา ไชยมนต์ หรือ น้องจ๋อมแจ๋ม อายุ 7 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ 9 ตำบลดอนทองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวตำบลดอนทองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ได้มีการประชุมข้อมิติงบประมาณในการสร้างบ้านจำนวน 200,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค กรมทหารช่างที่ 3 จำนวน 48,000 บาท บริษัทเอ็มเอสเอสพิษณุโลกเคเบิ้ลทีวี จำนวน 34,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 15,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองจำนวน 3,000 บาท และจากหน่วยงานที่ศรัทธาบริจาค 100,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมติที่ประชุมมีกำหนดการก่อสร้างได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้ในการสร้างบ้านพักอาศัยขึ้นในวันนี้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/69 -> [จำนวน 689 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>