[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 52 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[khanatchon]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ( 14/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพประจำปีงบประมาณ 2559 และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและป้องกันปัญหาสังคม โดยมี นางอัมพวัน ตันยาภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ และ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ในสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว มีให้เห็นอยู่เป็นประจำนับวันจะยิ่งเพิ่มและทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของทุกคนในครอบครัว แม้ในปัจจุบันจะมีกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับใช้เป็นการเฉพาะแต่ยังมีข้อจำกัดในการบังคับใช้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและสำคัญที่สุดคือเด็กสตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงไม่ทราบถึงสิทธิของตนที่จะดำเนินการขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ อีกทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพยังขาดการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับการใช้สิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพและเป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างกันและมีการพัฒนาระบบการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและนำปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพที่ประสบอยู่ระหว่างหน่วยงานมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ลดปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี ( 13/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี โดยมีนายจรัญ แสงปรางค์ นายกเทศมนตรีตำบลสนามคลี และผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ
การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี เป็นโครงการ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียน และผู้นำในชุมชนทุกคนได้เข้าใจและร่วมแรงร่วมใจร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆตำบลสนามคลี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่าง และต้นแบบเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้ควบคุมใน 6 มิติคือ ศีลธรรม การดำรงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพและนันทนาการ รวมทั้งต้องพัฒนาเด็กแบบคู่ขนาน ไปพร้อมกับครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชน ด้วยการสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชน ให้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กให้เป็นกำลังที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักคืนเด็กนักเรียน จะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน หรือถ่ายทอดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ น้องๆ ในโอกาสต่อไป โดยผู้เข้าอบรมจำนวน 130 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมซักซ้อมแผนแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ( 12/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 11.30 น. โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมซักซ้อมแผนให้การต้อนรับ โดยในที่ประชุมได้แจ้งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพศ 2559 พร้อมทั้งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการจัดตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ. ศ. 2559 และแจ้งผลการดำเนินงานจัดระเบียบขอทานและกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาการขอทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ที่ประชุมทราบ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 กรรมสนองโกง ( 12/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น. ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย ได้กำหนดจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 จึงให้จังหวัดจัดพิธีลงนาม สัตยาบันและเปิดไฟมือถือไล่กลโกง ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาดและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไก ประชารัฐร่วม กับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ ในครั้งนี้ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานต่อต้านวันคอรัปชั่น กรรมสนองโกง
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ( 12/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางสมถวิล รอบบรรเจิด นายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา โดยมี พลโท ประวิทย์ กลิ่นทอง อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี เพื่อนำเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่า นำไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ และสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสังคม ซึ่งมีคณะกรรมการบริหาร ประธานเครือข่ายทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเปิด*บรมโครงการพัฒนาบุคลากรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนและโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองเด็กที่รับบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2559 ( 12/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์คพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนและโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2559 โดยมีนางยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัด*บรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนและโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดพิษณุโลกขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าของสถานประกอบการ ครู พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ปกครองเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กและมาตรฐานและความปลอดภัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการ เสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว ( 12/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัวพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว โดยมี นางสาวยุพิน นาใจหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ
ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ. ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ. ศ. 2550 และเพื่อให้อาสาสมัครเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัวโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เยี่ยมติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดพิษณุโลก ( 6/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม ท410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์กรณีครอบครัวประสบสาธารณภัยและนักเรียนเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวปรียา แซ่หลอ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวพรกนก แซ่ว่าง นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวสริตา ลีปรีชา นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวนาราภัทร แซ่หว้า นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เด็กหญิงเกวลิน อินสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ นายปัญญากร วงศ์เจริญ นักศึกษาชั้น ปวช. ปี 1 มหาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นางสาวประภัสสร แสงทับทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 นายอัครพล สหชาติ นักศึกษาชั้น ปวช ปี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวพิจิตา อาษารบ นักศึกษาชั้น ปวส ปี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวรดา แซ่เฒ่า นักศึกษาชั้นปริญญาตรี ปี 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก นางสาวเรณุกา เลาวือ นักศึกษาปริญญาตรีปี 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก นางสาวรวินท์นิภา ปรานปราชญ์ นักศึกษาปริญญาตรีปี 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการงานสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ( 6/ก.ย./2559 )
    

วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้ประสบภัยปัญหาความเดือดร้อนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 54 ราย โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่สุดควรได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนประกอบด้วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 3,000 บาทจำนวน 1 รายและเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 2,000 บาทจำนวน 53 รายรวมทั้งสิ้น 54 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,000 บาทถ้วน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางกระทุ่ม จัดโครงการเยาวชนบางกระทุ่มรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ณ วัดเนินกุ่ม ( 23/ส.ค./2559 )
    

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดโครงการเยาวชนบางกระทุ่มรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ณ วัดเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 100 คน.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/68 -> [จำนวน 676 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>