[ สุรศักดิ์ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัย
ชื่อเล่น : 
เป้า
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/4/2505
อายุ : 
55
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
sur240401@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บรมไตรโลกนารถ
อำเภอ : 
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : 
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 
65000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0829495489
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี